MYK FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA

Personel Belgelendirme Kuruluşumuz, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile son denetimini 10 Haziran 2022 tarihinde başarıyla gerçekleştirmiş ve kapsamında yer alan MYK Ulusal Yeterliliklerinden çekilme kararı almıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 22/09/2022 tarih ve 2022/187 sayılı kararı ile bu alandaki yetkimiz kendi talebimiz doğrultusunda kaldırılmıştır. 2022 yılı sonu itibarıyla yapılan sınavların belge teslimleri tamamlanmıştır. Kapsamımızda yer […]

devamı
Tarih: Şubat 3, 2023, kategoriler: Genel Yazar:

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ TÜRK AKREDİTASYON KURUMU’NUN (TÜRKAK) DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİNE KATILIM SAĞLAMIŞTIR.

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ (PBK), TÜRK AKREDİTASYON KURUMU’NUN (TÜRKAK) DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİNE KATILIM SAĞLAMIŞTIR. Avrupa Komisyonu kapsamındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA II) 2014-2020 Döneminde T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu’nun Faydalanıcısı olduğu “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek” isimli proje, akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesini […]

devamı
Tarih: Ekim 15, 2021, kategoriler: Haberler Yazar:

ULUSLARARASI MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ (MT) PERSONELİ SEVİYE II EĞİTİMİ VE SINAVI

Manyetik Parçacık Muayenesi Nedir? Tahribatsız muayene metodları arasında en fazla kullanılan muayene metodlarından birisidir. Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodu olup, tespit edilmek istenilen bulgular için muayene  işlemi uygulacak malzemeler ferromanyetik olması gerekir. Manyetik Parçacık Muayene metodu ile tespit edilmek istenilen bulgular hızlı ve net bir şekilde elde edilir. Penetrant Muayene Personeli Eğitiminin […]

devamı
Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar:

ULUSLARARASI ULTRASONİK MUAYENE (UT) PERSONELİ SEVİYE I-II EĞİTİMİ VE SINAVI

Ultrasonik Muayene Nedir? Hacimsel süreksizliklerin tespitinde ve değerlendirilmesinde kullanılan muayene metotlarından birisidir. Bu yöntemde adın da anlaşılabileceği gibi ultrasonik ses sistemi kullanılır. Ultrasonik Muayene metodu ile tespit edilmek istenilen bulgular hızlı ve net bir şekilde elde edilir. Bu yöntemin doğru uygulanması için eğitim ve tecrübe önemlidir. Ultrasonik Muayene Personeli Eğitiminin Amacı Nedir? Eğitimin amacı, katılımcıların […]

devamı
Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar:

PENETRANT MUAYENESİ (PT) SEVİYE II PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİMİ VE SINAVI

Penetrant Muayenesi Nedir? Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodu olup, tespit edilmek istenilen hataların muayene  işlemi uygulanan  yüzeyine açık olması gerekir, bu nedenle yüzey altında kalan veya herhangi bir nedenle yüzeyle bağlantısı kesilmiş bulunan hatalar bu metotla tespit edilemez.  Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde aşırı gözenekli olmamaları koşulu ile beklenen yüzey hatalarının […]

devamı
Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar:

GÖZLE MUAYENE (VT) SEVİYE II PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİMİ VE SINAVI

Gözle Muayene Nedir? Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir. Gözle Muayene Eğitiminin Amacı Nedir? Eğitimin amacı, katılımcıların tahribatsız muayene yöntemi olan Gözle Muayene yöntemi hakkında teorik bilgiye sahip olmasını sağlamak, gözle muayene uygulamalarını yapabilmesini sağlamak […]

devamı
Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar:

NDT EĞİTİM ve SINAVI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ EĞİTİMLERİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PRSONL BELGELENDİRME KURULUŞU (PBK) TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ BELGELENDİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TAHRİBATSIZ MUAYENE ÜCRET TABLOSU Kurs ve Sınav TS EN ISO 9712’e göre gerçekleştirilecektir. Eğitime başvuru için aşağıdaki örnek formatta dilekçenizi kemm@mmo.org.tr adresine e-mail atabilir veya 0224 453 62 12’ye faks çekebilirsiniz. […]

devamı
Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar:

MYK Plastik Kaynakçısı seviye 3 rev01 Belgelendirme

MYK Plastik Kaynakçısı seviye 3 rev01 Belgelendirme Programı – 09UY0003-3 Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olan 09UY0003-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine uygun olarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından hazırlanmıştır. […]

devamı
Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar:

MYK Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı seviye 3 rev01 Belgelendirme

MYK Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı seviye 3 rev01 Belgelendirme Programı – 12UY0053-3 Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ülkemizde çelik ve alüminyum malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olan 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal […]

devamı
Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar:

MYK Kaynak Operatörü seviye 4 rev01 Belgelendirme

MYK Kaynak Operatörü seviye 4 rev01 Belgelendirme Programı – 11UY0016-4 Bu Belgelendirme Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ülkemizde metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması amacıyla yürürlüğe konmuş […]

devamı
Tarih: Eylül 7, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: