Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTDD

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTDD

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, doğalgaz sektöründe çalışacak, endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerin doğalgaz tesisatı projelendirmesini yapacak Makina Mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Belge ücreti KDV dahil  150 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, 12 saatlik (2 gün) Temel Doğalgaz İç Tesisat ve 12 saatlik(2 gün)  bir eğitim almış olmak gereklidir:

-MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
-Doğalgazın Tanımı, Kullanımı ve Doğalgaz Tesisatları
-Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları
-Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ve Ekipmanları
-İstasyon giriş-çıkış çapı hesabı
-Sayaç, Regülatör Hesabı ve Seçimi
-2. kademe basınç düşürme istasyonları
-Çelik ve Polietilen Boruların Montaj ve Uygulama Kuralları, Boruların
-Güzergah Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
-Çelik Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yöntemleri
-PE Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yöntemleri
-Montaj Sonrası Mukavemet ve Sızdırmazlık Testi
-Doğalgaz Kullanıcı Üniteleri
(Kazanlar, El Şalomaları, Radyant Isıtma, fırınlar vb.)
-Yakıcılar
-Kazan Daireleri Tesis Kuralları ve Kazan Dairelerinin Doğalgaz
-Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi
-Endüstriyel Mutfak Tesisatı Dizaynı Boru Çapı, Havalandırma Hesabı
-Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğalgaz Tesisatı Dizaynı Örnek -Proje Hesapları
-Boru Çapı, Eşdeğer Uzunluk, Basınç Kaybı, Hız Hesapları
-Havalandırma Türleri ve Hesabı
-Boru Genleşme, Ölü Hacim ve Linye Hattı Hesapları
-Katodik Koruma Uygulaması, Topraklama Uygulaması
-Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Örnek Proje Formatı

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:
– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”
– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”
– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”
– Adaya ait kimlik fotokopisi
– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz
– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)
– Sınav Merkezi tarafından OBYS’ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf
– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması
– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması
– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Sınav süresi 210 dk dır. Sınav sorusunun konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

– Hat bilgileri ve detayların izometri üzerine işlenmesi (10 puan)
– Kazan ve mutfak sayaçlarının kapasite ve tiplerinin belirlenmesi( 6 puan)
– Gaz basını > 50 mbar olan hatların boru çapı, eşdeğer uzunluk, basınç kaybı ve hız hesaplarının yapılması(40 puan)
– Gaz basıncı ≤ 50 mbar hatların yerel kayıp katsayılarının belirlenmesi(5 puan)
– Gaz basıncı ≤ 50 mbar hatların toplam basınç kayıplarının hesaplanması(25 puan)
– Havalandırma hesaplarının yapılması(10 puan)
– Tesisatta ısıl genleşme nedeniyle kompansatör ihtiyacı olan boru hatlarının uzama miktarının hesaplanması(4 puan)

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları, kurs notları ve kitaplar dışında ekipman kullanılmaz.
Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.
Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 150 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)
Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 3, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: