Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTDD

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTDD

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, doğalgaz sektöründe çalışacak, endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerin doğalgaz tesisatı projelendirmesini yapacak Makina Mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Belge ücreti KDV dahil  75 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, en az 24 saatlik (4 gün) bir eğitim almış olmak gereklidir:

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
Doğal Gaz ile ilgili Genel Bilgiler
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ve Ekipmanları
İstasyon giriş-çıkış çapı hesabı
Sayaç, Regülatör Hesabı ve Seçimi
2. kademe basınç düşürme istasyonları
Çelik ve Polietilen Boruların Montaj ve Uygulama Kuralları, Boruların Güzergah Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çelik Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yöntemleri
PE Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yöntemleri
Montaj Sonrası Mukavemet ve Sızdırmazlık Testi
Doğalgaz Kullanıcı Üniteleri
(Kazanlar, El Şalomaları, Radyant Isıtma, fırınlar vb.)
Yakıcılar
Kazan Daireleri Tesis Kuralları ve Kazan Dairelerinin Doğalgaz Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi
Endüstriyel Mutfak Tesisatı Dizaynı Boru Çapı, Havalandırma Hesabı
Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğalgaz Tesisatı Dizaynı Örnek Proje Hesapları
Boru Çapı, Eşdeğer Uzunluk, Basınç Kaybı, Hız Hesapları
Havalandırma Türleri ve Hesabı
Boru Genleşme, Ölü Hacim ve Linye Hattı Hesapları
Katodik Koruma Uygulaması, Topraklama Uygulaması
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Örnek Proje Formatı
Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:
– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”
– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”
– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”
– Adaya ait kimlik fotokopisi
– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz
– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)
– Sınav Merkezi tarafından OBYS’ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf
– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması
– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması
– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Sınav süresi 210 dk dır. Sınav sorularının konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

– Hat bilgileri ve detayların izometri üzerine işlenmesi (10 puan)
– İstasyon giriş ve çıkış çapının hesaplanması (4 puan)
– Sayaçların kapasite ve tiplerinin belirlenmesi (6 puan)
– Kazan hattı boru çapı, eşdeğer uzunluk, basınç kaybı ve hız hesaplarının yapılması (40 puan)
– Mutfak hattı boru çapı, toplam basınç kaybı, hız hesaplarının yapılması (30 puan)
– Kazan dairesi ya da mutfak tesisatı alt ve üst havalandırma hesaplarının yapılması (5 puan)
– Tesisatta ısıl genleşme nedeniyle kompansatör ihtiyacı olan boru hatlarının uzama miktarının hesaplanması (5 puan)

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları, kurs notları ve kitaplar dışında ekipman kullanılmaz.
Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.
Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 60 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)
Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 3, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: