Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tek bir idealimiz var: “Mükemmellik”

  • “Mükemmellik” sanayinin ve kamunun beklentilerini aşan ve bütün diğer kurum ve kuruluşlardan daha kaliteli, tarafsız ve üstün teknik hizmet sunmak demektir.
  • Sürekli iyileştirmelerle mükemmelliğin sağlanması tüm Personel Belgelendirme Kuruluşu çalışanlarının çabası ve sorumluluğudur.
  • Her koşulda yasal şartlara, mevzuatlara ve etik kurallara tam olarak uymak ana ilkelerimizdendir.
  • Kaliteyi, gizliliği ve güvenirliliği esas kılmak görevimizdir.

Görevimiz, hedefimiz ve kalite politikamızın uygulanmasını sağlayan temel değerlerimiz:

  • Tek bir hedefi paylaşan birlikte üreten, birlikte uygulayan bir ekibiz.
  • Gücümüzü, konusunda bilgili ve tecrübeli insanlarımızdan alırız.
  • Verdiğimiz sözü zamanında yerine getiririz.
  • Günün değişen koşullarını dikkate alarak bilimi, teknolojiyi ve mühendislik uygulama alanlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli takip eder ve uygularız.

Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak temel hedeflerimiz:

  • Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı ön planda tutan bir ekip olmak,
  • Personel Belgelendirme Kuruluşunun tüm taraflarla ilişkilerinde dürüstlükten taviz vermeyerek, onların gözünde mühendislik hizmetlerinin gelişiminde ön planda, topluma katkı açısından örnek kurum olarak algılanmaktır.

Tüm bunlar için temel kaynağımız bilinçli ve eğitimli insan gücüdür. TS EN ISO/IEC 17024 Standardının şartlarına uyarak ve bir ekip çalışması yaparak hedefimizi başaracağımıza inanıyoruz.

Personel Belgelendirme Kuruluşu

Yönetim Kurulu Başkanı

Haydar ŞAHİN