Belgelendirme Alanları

Mühendislere Yönelik Belgelendirme Programları
Adayların Sınava katılımı için, sayfanın sonunda yer alan ilgili Belgelendirme Program Şartnamesinde belirtilen şartların sağlanmış olması gereklidir. Belgelendirme Program Şartnamelerinde; belgelendirme programının amacı, belgelendirme programına başvurmak için ön şart olan eğitimin içeriği ve süresi, belgelendirmede aranacak şartlar ve başvuru sırasında istenilen belgeler tanımlanmaktadır.
Adayın, Mühendis Yeterlilik Belgesini alabilmesi için teorik ve/veya proje uygulama içerikli yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olması gerekmektedir.
Belge sahibine belgenin geçerlilik süresi ve gözetim periyodu konularında bilgi veren program içeriğinde, sınav soru ağırlıkları, sınav süresi ve sınav esnasında kullanılabilecek materyaller de tanımlanmıştır.

Mühendislere Yönelik Belgelendirme Programları

EN ve ISO Standartlarında Kaynakçı Belgelendirme Programları

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT) PERSONELİ BELGELENDİRME EĞİTİMLERİMİZ VE SINAVLARIMIZ