Havalandırma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTHA

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTHA

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Havalandırma Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak Makina Mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Belge ücreti KDV dahil 75 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, en az 12 saatlik (2 gün) bir eğitim almış olmak gereklidir:

– MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

– Dış Hava İhtiyacının Belirlenmesi

– Hava Kanalları Seçim ve Tasarımı

– Menfez Seçimi ve Yerleştirmesi

– Havalandırma Cihazları

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)

– Sınav Merkezi tarafından OBYS’ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf

– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

– Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik belgesine (veya Mekanik Tesisat Uzman Mühendis belgesine) sahip olmak

Teorik Sorular sınav süresi 30 dakika, proje soruları sınav süresi 150 dakika olmak üzere toplam sınav süresi 180 dakikadır. Sınav sorularının konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

TEORİK SORULAR

SORU SAYISI

PUAN

Fanlar

1

5

Filtreler

1

5

Serpantinler

1

5

Kanallar

1

5

Menfez Yerleşimi ya da Cihazların Seçimi

1

10

Toplam Teorik Sorular

5

30

PROJE SORULARI

SORU SAYISI

PUAN

Hava Debisi Hesabı / Taze Hava İhtiyacı

1

10

Kanal Dizaynı ve Basınç Hesaplaması

1

60

Toplam Proje Soruları

2

70

TOPLAM

7

100

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları, kurs notları ve kitaplar dışında ekipman kullanılmaz.

Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.

Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 60 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)

Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 3, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: