Belge Kullanımı

Mühendis Yetki Belgesi Sorgulama
Kaynakçı Belgesi Sorgulama (EN ve ISO Standartları Kapsamında)

BELGELERİN KULLANIMI

Belge sahibi, PBK’dan belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK’ya aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur.
Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.
Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PBK’ya eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde PBK merkezine veya sınav merkezlerine teslim edilmelidir.
Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PBK’ya bildirmelidir.
Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz

BELGELERİN İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI

Aşağıda belirtilen durumlar yılsonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir:
Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde
Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde
Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında
Belgelendirilmiş kişinin gözetim için gerekli şartları sağlamaması durumunda
Kaynakçı belgesi sahiplerinin ilgili standartlarda belirtilen nitelendirme şartlarını sağlayamaması durumunda