Gözetim ve Belge Yenileme

BELGELERİN GÖZETİMİ

Mühendis Yetki Belgeleri İçin:

Belgelerin Vizelenmesi:

Akredite yetki belgelerinin 2018 yılı vizesinin yapılması için aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:
a- Belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında 2017 veya 2018 yılında SMM olması,
b- Belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında 2017 veya 2018 yılında çalıştığını, firmasından/ kurumundan alacağı, firma/kurum yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi
c- 2017 ve/veya 2018 yılında katıldığı gözetim etkinliklerinden aldığı puanlar toplamının en az 70 olması,

Belge Yenileme:

Aynı şekilde son kullanım tarihi gelmemiş olan (vize kutuları dolmamış olan) belgelerin (üzerinde 2018 vize kutusu olan belgeler) 2018 yılında kayıp / hasar görme nedeniyle yenilenebilmesi için de yukarıda belirtilen şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır. Belge sahibi bu talebini imzalı bir dilekçe ile üyesi bulunduğu TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine bildirmelidir. Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.
Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 60 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 120 TL alınır.

Yeniden Belgelendirme:

Son Kullanım tarihi gelmiş olan (vize kutuları dolmuş olan) belgelerin yeniden düzenlenebilmesi için (yeniden belgelendirme) eski belgelerin asılları (kayıp ise belge sahibinin imzalayacağı kayıp dilekçesi) PBK sınav Merkezlerine teslim edilmelidir.
2018 yılı içinde yeniden belgelendirme için, aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:

a- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesinin 2017 yılı vizesinin gerekli gözetim şartlarının sağlanması sonucunda yapılmış olması,
b- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında 2017 veya 2018 yılında SMM olması,
c- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında 2017 veya 2018 yılında çalıştığını, firmasından/ kurumundan alacağı, firma/kurum yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi (Bu yazılar, diğer belge yenileme evrakları ile birlikte OBYS’ye yüklenecektir, Örnek yazı formatı OBYS’de MİEM/PBK modülünde Kalite Yönetimi (PBK) sayfasında mevcuttur)
d- 2017 ve/veya 2018 yılında katıldığı gözetim etkinliklerinden (ücretli veya dış etkinlikler dahil) toplam 70 puan toplaması,

Yukarıdaki şartlardan hiç birini sağlamayan belge sahiplerinin, belgelerinin yenilenmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Yeniden belgelendirme için, yukarıdaki şartlardan biri sağlansa bile,
Düzenlenme tarihinden itibaren hiç vize yaptırmamış olan (belgesindeki tüm vize kutuları boş olan) üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesini almayan üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Belgesini 5 yıl boyunca vizeletmeyen veya yeniletmeyen belge sahiplerinin belgelerinin yenilenebilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olmaları gereklidir.
(örnek: belge vizesini en son 2012 yılında vizeleten bir üyenin 2018 yılında yeniden belgelendirilebilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olmaları gereklidir.)

Kaynakçı Belgeleri için:

İlgili belgelendirme standartları gereği, Personel Belgelendirme Kuruluşumuzdan alınmış Kaynakçı Belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için:
Çelik Kaynakçısı belgelerin sol alt köşesinde yer alan doğrulama alanının, 6 ayda bir kez,
Plastik Kaynakçısı Belgelerinin sol alt köşesinde yer alan doğrulama alanının, yılda bir kez,
Kaynakçıların işvereni/kaynak koordinatörü tarafından imzalanarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuza ulaştırılması gereklidir. İşveren/kaynak koordinatörü tarafından imzalanan belgeler, pbk@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için herhangi bir TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.
Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 60 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 120 TL alınır.

MYK Ulusal Yeterlilikleri Kapsamındaki Belgeler için:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Yeterlilikleri Kapsamındaki Belgeler için gereken gözetim ve yeniden belgelendirme şartları, MYK web sayfasında yer alan ilgili Ulusal Yeterlilikler içinde  tanımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız.

Belgelerin gözetimi ve yeniden belgelendirme için gereken bilgi ve belgeler, pbk@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için herhangi bir TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır. Sınav merkezindeki PBK Temsilcisi tarafından yapılacak inceleme sonucunda belgenin yeniden basılması için PBK Merkezine bildirimde bulunulur. PBK Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumundan belgenin yeniden basılmasını talep eder.
Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 150TL’si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınır. Belge sahibinin bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeniden basım ücreti olarak sadece MYK Belge Basım Ücreti olan 150 TL alınır.
Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için; Belge yenileme için sınav yapılması durumunda ücret tarifesindeki güncel sınav ücreti ve 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır. Belge yenileme için sınav yapılmasına gerek olmayan durumlarda Belge yenileme ücreti olarak sadece 150 TL MYK Belge Basım ücreti alınır.