Gözetim ve Belge Yenileme

BELGELERİN GÖZETİMİ

Mühendis Yetki Belgeleri İçin:

Belgelerin Vizelenmesi:

Akredite yetki belgelerinin 2023 yılı vizesinin yapılması için aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:
a- Belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında 2022 veya 2023 yılında SMM olması,
b- Belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında 2023 veya 2023 yılında çalıştığını, firmasından/ kurumundan alacağı, firma/kurum yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi
c- 2022 ve/veya 2023 yılında katıldığı gözetim etkinliklerinden aldığı puanlar toplamının en az 70 olması,

Belge Yenileme:

Aynı şekilde son kullanım tarihi gelmemiş olan (vize kutuları dolmamış olan) belgelerin (üzerinde 2023 vize kutusu olan belgeler) 2023 yılında kayıp / hasar görme nedeniyle yenilenebilmesi için de yukarıda belirtilen şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır. Belge sahibi bu talebini imzalı bir dilekçe ile üyesi bulunduğu TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine bildirmelidir. Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.
Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 350 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 700 TL alınır.

Yeniden Belgelendirme:

Son Kullanım tarihi gelmiş olan (vize kutuları dolmuş olan) belgelerin yeniden düzenlenebilmesi için (yeniden belgelendirme) eski belgelerin asılları (kayıp ise belge sahibinin imzalayacağı kayıp dilekçesi) PBK sınav Merkezlerine teslim edilmelidir.
2023 yılı içinde yeniden belgelendirme için, aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:

a- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesinin 2022 yılı vizesinin gerekli gözetim şartlarının sağlanması sonucunda yapılmış olması,
b- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında 2022 veya 2023yılında SMM olması,
c- Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında 2022 veya 2023 yılında çalıştığını, firmasından/ kurumundan alacağı, firma/kurum yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin vizelenecek yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi (Bu yazılar, diğer belge yenileme evrakları ile birlikte OBYS’ye yüklenecektir, Örnek yazı formatı OBYS’de MİEM/PBK modülünde Kalite Yönetimi (PBK) sayfasında mevcuttur)
d- 2022 ve/veya 2023 yılında katıldığı gözetim etkinliklerinden (ücretli veya dış etkinlikler dahil) toplam 70 puan toplaması,

Yukarıdaki şartlardan hiç birini sağlamayan belge sahiplerinin, belgelerinin yenilenmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Yeniden belgelendirme için, yukarıdaki şartlardan biri sağlansa bile,
Düzenlenme tarihinden itibaren hiç vize yaptırmamış olan (belgesindeki tüm vize kutuları boş olan) üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesini almayan üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.
Belgesini 5 yıl boyunca vizeletmeyen veya yeniletmeyen belge sahiplerinin belgelerinin yenilenebilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olmaları gereklidir.
(örnek: belge vizesini en son 2017 yılında vizeleten bir üyenin 2023 yılında yeniden belgelendirilebilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olmaları gereklidir.)

Tahribatsız Muayene Belgeleri için;

Yeniden Belgelendirme:
İlgili belgelendirme standartları gereği, Personel Belgelendirme Kuruluşumuzdan alınmış belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için, görme keskinliği muayenesi ve renkli görme ve/veya gri tonlamalı algı muayenesi raporları ile birlikte aşağıdaki şartlardan en az biri sağlanmış olmalıdır:

  • Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesi alanında önemli ara vermeler olmaksızın sürekli yeterli çalıştığını, firmasından alacağı, firma yetkilisince imzalanmış, iş yeri adres bilgilerini ve belge sahibinin yetki belgesi alanında çalıştığını gösteren görev tanımını içeren resmi yazı ile belgelemesi: Örnek yazı formatı
  • Belge sahibinin yenilenecek yetki belgesinin gözetim şartlarını düzenli sağlanması,
  • Tablo C.1’in gerekliliklerine dayalı olarak 5 yıllık yenileme döneminde Kısım A’da listelenen herhangi bir faaliyet kombinasyonu için;

Seviye 1 adaylar için, 100 puanın en az 75’i

Seviye 2 veya 3 adaylar için, 100 puanın en az 50’si gereklidir.

  • Uygulamalı sınav ögelerini tamamlamak,

Sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde belgesini almayan üyelerin yeniden belgelendirilmesi için yeniden sınava girerek başarılı olması gereklidir.

Yenileme için gerekli prosedürü başlatmak sertifika sahibinin sorumluluğundadır.

Yenileme başvurusu, belgelendirmenin sona erme tarihinden önce belgelendirme kuruluşuna yapılmalı ve belgenin sona erme tarihinden en geç 12 ay sonra yapılmalıdır.

Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için herhangi bir TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.

Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 350 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 700 TL alınır.

Kaynakçı Belgeleri için:

İlgili belgelendirme standartları gereği, Personel Belgelendirme Kuruluşumuzdan alınmış Kaynakçı Belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için:
Çelik Kaynakçısı belgelerin sol alt köşesinde yer alan doğrulama alanının, 6 ayda bir kez,
Plastik Kaynakçısı Belgelerinin sol alt köşesinde yer alan doğrulama alanının, yılda bir kez,
Kaynakçıların işvereni/kaynak koordinatörü tarafından imzalanarak Personel Belgelendirme Kuruluşumuza ulaştırılması gereklidir. İşveren/kaynak koordinatörü tarafından imzalanan belgeler, pbk@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Hatalı, kayıp, zarar görmüş vb. belgelerin yeniden basılabilmesi için herhangi bir TMMOB MMO Şubesinde yer alan PBK sınav merkezine belge sahibi tarafından şahsen başvurulmalıdır.
Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması halinde 350 TL’si Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak toplam 700 TL alınır.