TMMOB MMO PBK Hakkında

TMMOB MMO PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU HAKKINDA

Mühendislik hizmetleri alanında, kaliteli ve güvenilir hizmetin verilmesi ve yanlış uygulamaların önlenmesi için yeterli olma gereği ortaya çıkmaktadır. Yeterlilik, bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet sahibi olma durumudur.
6235 sayılı yasa ile kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) “mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak” amacıyla bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerini yürütecek bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) kurmuştur. Zaman içerisinde, mühendis olmayan ara teknik elemanlara yönelik hazırlanan belgelendirme programları da Personel Belgelendirme Kuruluşunun akreditasyon kapsamına eklenmiştir.
MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu, 12 alanda Mühendis Yeterlilik Belgesi, 3 alanda EN ve ISO standartlarında Kaynakçı Belgesi, 19 alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan yetki kapsamında Mesleki Yeterlilik belgesi olmak üzere toplam 34 alanda belgelendirme yapmaktadır.
PBK belirlemiş olduğu politika ve prosedürleri bütün adaylar için adil ve tarafsız bir şekilde uygular, aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili adil ve eşitçil bir uygulama sürdürür. PBK, talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ve iptaline ilişkin yöntemleri yönetim sistemi içerisinde tanımlamıştır ve uygulamaktadır.
Makina Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu, mühendislik mesleğini bir adım daha ileriye götürebilmek için kurulmuştur ve mesleki gelişimin öneminin farkındadır. Belgelendirme süreçlerinin etkin işletildiği yönetim sistemi ile nitelikli personel ve kurulları sayesinde PBK, mühendislik hizmetleri yeterlilik belgelendirmesinde sürekli daha ileriyi hedeflemektedir. MMO PBK, her belgelendirme programı için Belgelendirme Program Kurulları (BPK) oluşturmuştur. Sınav değerlendirmeleri konularında yeterliliği olan bu kurullar tarafından yapılmaktadır. BPK kurulları ve kurulların ilgilendikleri belgelendirme programları şu şekildedir:

Mekanik Tesisat Belgelendirme Program Kurulu:

Mekanik Tesisat (Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtımı) Mühendis Yetkilendirme
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
MYK Endüstriyel Boru Montajcısı s3 Ulusal Yeterliliği

Doğalgaz Belgelendirme Program Kurulu:

Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
MYK Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği

Asansör Belgelendirme Program Kurulu:

Asansör Mühendis Yetkilendirme
Asansör Avan  Proje  Hazırlama Mühendis Yetkilendirme
MYK Asansör Montajcısı seviye 3 Ulusal Yeterliliği
MYK Asansör Montajcısı seviye 4 Ulusal Yeterliliği

Araç Projelendirme Belgelendirme Program Kurulu: 

Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme
Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
Araçların CNG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme

Kaynakçı/Tahribatsız Muayene Belgelendirme Program Kurulu: 

ISO 9606-1 Çelik Kaynakçısı
ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçısı
TS EN 13067 Plastik Kaynakçısı (alt grup 3.6 ve 3.8)
MYK Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği
MYK Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği
MYK Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği
MYK Plastik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği
MYK Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği
MYK Kaynak Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı s3 Ulusal Yeterliliği
MYK Direnç Kaynak Ayarcısı s3 Ulusal Yeterliliği
Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme

İş Makinaları / Kaldırma İletme Makinaları Belgelendirme Program Kurulu: 

MYK Dozer Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Ekskavatör Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Greyder Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Silindir Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Endüstriyel Taşımacı Ulusal Yeterliliği
MYK Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Yeterliliği
MYK Mobil Vinç Operatörü Ulusal Yeterliliği
MMO PBK, işleyişinin koordine edildiği Merkez ve sınavların yapıldığı Sınav Merkezlerinden oluşur.

PBK Merkez:

Sınav programlarının hazırlandığı,
Sınav sorularının oluşturulduğu,
Sınav değerlendirmelerinin yapıldığı,
Şikayet ve itirazların değerlendirildiği,
Belgelendirme kararının alındığı,
Gözetim sonrası kararların verildiği,
Yeniden belgelendirme kararlarının verildiği,
Genel işleyişin koordine edildiği,
Kalite yönetim sistemi işleyişinin takip edildiği;

Sınav Merkezleri: 

Başvuruların alındığı
Sınavların gerçekleştirildiği
Şikâyet ve itirazların alındığı
Gözetim ve Yeniden Belgelendirme taleplerinin yapıldığı yerlerdir.

Akreditasyon Sertifikası için tıklayın.

Akreditasyon Kapsamı için tıklayın.

Myk yetki belgesi için tıklayın.