Şikayet İtiraz

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR
Adaylar her türlü itiraz ve şikâyetlerini PBK‘ya yazılı olarak İtiraz Formu  ve Şikayet Formu   ile bildirebilirler. Şikâyet/itirazda bulunmadan önce ya da sonra sınav kâğıdının fotokopisini PBK Merkezinde PBK Yöneticisi eşliğinde; Sınav Merkezinde PBK Temsilcisi eşliğinde görebilirler.
Sınav itirazları 15 iş günü içinde sonuçlandırılarak belge sahibine bilgi verilir.

Şikayet ve İtiraz Prosedürü tıklayınız.

Online itiraz ve şikayet formunu göndermek için ilgili formu doldurup ” dosya seç” kısmına yükleyerek gönderiniz.