Şikayet İtiraz

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR
Adaylar her türlü itiraz ve şikâyetlerini PBK‘ya yazılı olarak İtiraz Formu  ve Şikayet Formu   ile bildirebilirler. Şikâyet/itirazda bulunmadan önce ya da sonra sınav kâğıdının fotokopisini PBK Merkezinde PBK Yöneticisi eşliğinde; Sınav Merkezinde PBK Temsilcisi eşliğinde görebilirler.
Sınav itirazları 15 iş günü içinde sonuçlandırılarak belge sahibine bilgi verilir.

Online itiraz ve şikayet formunu göndermek için ilgili formu doldurup ” dosya seç” kısmına yükleyerek gönderiniz.