Yangın Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTYT

Yangın Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTYT

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Yangın Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak Makina Mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Belge ücreti KDV dahil 75 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, en az 18 saatlik (3 gün) bir eğitim almış olmak gereklidir:

– MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Diğer Yönetmelikler, Mühendislik Etiği
– Yangının Oluşması ve Önlenmesi
– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
– Yangın Söndürme Tesisatı Proje Tasarımı
– Yangın Dolapları, Bina Dışı Hidrant ve Sabit Boru Tesisatı Tasarımı
– Yangın Suyu Deposu ve Yangın Pompa Dairesi Tasarımı
– Otomatik Sulu Söndürme Tesisat Tasarımı ve Hidrolik Hesapları
– Duman Kontrol ve Yönetim Tasarımı
– Merdiven Basınçlandırma Tesisatı Tasarımı
– Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Tasarımı
– Teknik Rapor Hazırlama Esasları

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:
– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”
– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”
– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”
– Adaya ait kimlik fotokopisi
– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz
– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)
– Sınav Merkezi tarafından OBYS’ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf
– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması
– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması
– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Teorik Sorular sınav süresi 30 dakika, proje soruları sınav süresi 180 dakika olmak üzere toplam sınav süresi 210 dakikadır. Sınav sorularının konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

TEORİK SORULAR

SORU SAYISI

PUAN

Yangın Yönetmeliği ve Standartlar

10

10

Yangın Sistemleri Genel Bilgileri (Sprinkler, hidrant, dolap, gazlı söndürme, duman kontrol, basınçlandırma, yangın algılama, acil durum planları)

10

10

Toplam Teorik Sorular

20

20

PROJE SORULARI

SORU SAYISI

PUAN

Sprinkler Tesisatı Hesapları

1

40

Yangın Dolapları /Hidrant Tesisatı Hesapları

1

25

Merdiven Basınçlandırma

1

15

Toplam Proje Uygulamaları

3

80

TOPLAM

23

100

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları, kurs notları ve kitaplar dışında ekipman kullanılmaz.
Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.
Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 60 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)
Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 3, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: