Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTMT

Mekanik Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – MTMT

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesi ve denetlenmesinde görev alacak Makina Mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla bu program oluşturulmuştur.

Belge ücreti KDV dahil 75 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, En az 18 Saat Sıhhi Tesisat, En az 18 Saat Isıtma Tesisatı, En az 6 Saat Isı Yalıtımı olmak üzere, en az 42 saatlik (7 gün), bir eğitim almış olmak gereklidir:

SIHHİ TESİSAT

– MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

– Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

– Pis Su Tesisatı Tasarımı

– Yağmur Tesisatı Tasarımı

– Temiz Su Tesisatı

– Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı

– Hidrofor Tesisatı Tasarımı

– Teknik Rapor Hazırlanması

ISI YALITIMI

– Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları

ISITMA TESİSATI

– Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama Esasları

– Isı Kaybı Hesabı

– Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi

– Boru Tesisatı Tasarımı

– Kazan Seçimi ve Yerleşimi

– Genleşme Sistemi ve Tasarımı

– Yakıt Sistem Tasarımı

– Baca Tasarımı

– Teknik Rapor Hazırlama Esasları

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)

– Sınav Merkezi tarafından OBYS’ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf

– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

1 yıl Isı Yalıtımı, Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı konularında deneyim sahibi olduğunu gösterir belgeler

Sıhhi Tesisat sınav süresi 180 dakika, Isı Yalıtımı – Isıtma Tesisatı sınav süresi 240 dakika olmak üzere toplam sınav süresi 210 dakikadır. Sınavlar iki farklı günde yapılır. Sınav sorularının konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

PROJE SORULARI

SORU SAYISI

PUAN

SIHHİ TESİSAT

Sıhhi Tesisat Hesabı

1

30

a) Pis Su Tesisatı Çizimi ve Hesabı

(10)

b) Temiz Su Tesisatı Çizimi ve Hesabı

(10)

c) Hidrofor Sistemi Hesabı

(10)

TOPLAM

1

30

ISI YALITIMI ve ISITMA TESİSATI

Isıl Geçirgenlik Katsayıları ve Binanın Özgül Isı Kaybı Hesabı

1

10

Aylık Isı Enerjisi İhtiyacı Hesabı ve Yıllık Kontrolü

1

15

Isı Kaybı Hesabı

1

10

Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi

1

5

Boru Tesisatı Tasarımı

1

30

a) Boru Çapı Hesabı

(15)

b) Dolaşım Pompası Hesabı

(5)

c) Kazan Kapasitesi ve Kapalı Genleşme Tankı Hesabı

(10)

TOPLAM

5

70

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları, kurs notları ve kitaplar dışında ekipman kullanılmaz.

Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.

Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 60 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)

Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 3, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: