PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ TÜRK AKREDİTASYON KURUMU’NUN (TÜRKAK) DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİNE KATILIM SAĞLAMIŞTIR.

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ (PBK), TÜRK AKREDİTASYON KURUMU’NUN (TÜRKAK) DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİNE KATILIM SAĞLAMIŞTIR.

Avrupa Komisyonu kapsamındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA II) 2014-2020 Döneminde T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu’nun Faydalanıcısı olduğu “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek” isimli proje, akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesini hem Avrupa hem de uluslararası arenada daha da artırmayı hedeflemektedir.

Söz konusu projenin “Paydaşlar Arasında Akreditasyon Konusundaki Farkındalığın Artırılması”başlıklı Sonuç 2 kapsamında, Ürün, Hizmet ve Muayene ile Belgelendirme Akreditasyon Başkanlıkları Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına yönelik seminerler planlanmıştır. Bu çerçevede, 27.09.2021 tarihinde “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Bilgilendirme Seminerleri” ve 13.10.2021 tarihinde  “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kuruluşları İçin Bilgilendirme Semineri”  düzenlenmiş, Personel Belgelendirme Kuruluşumuz seminerlere katılım sağlanmıştır.

Seminerlerde “Kalite altyapısı, akreditasyona ilişkin Türk Mevzuatı ve Kurumsal Yapı, TÜRKAK’tan haberler ve 2020-2021 gelişmeleri, TÜRKAK ve Proje hakkında genel bilgilendirme, TÜRKAK tarafından gönüllü alanda sunulacak yeni akreditasyon programları ve bunların Türkiye’deki işletmeler ve rekabet gücü ile ilgisi” temel başlıklara değinilmiştir.

Tarih: Ekim 15, 2021, kategoriler: Haberler Yazar: