PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ, MYK FAALİYETLERİNİ DURDURMA TALEBİNDE BULUNMUŞTUR.

Personel Belgelendirme Kuruluşumuz, kapsamında yer alan MYK Ulusal Yeterliliklerinden çekilme kararı almıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 22/09/2022 tarih ve 2022/187 sayılı kararı ile bu alandaki yetkimiz kendi talebimiz doğrultusunda kaldırılmıştır. MYK Ulusal Yeterliliklerinde tanıtım, başvuru kabulü ve sınavlar dahil bütün faaliyetlerimiz sona ermiştir.

Kapsamdan çıkarılan MYK yeterliliklerinde sınav yaptığımız ve belgelendirdiğimiz adayların gözetim, belge yenileme, yeniden basım, kişisel bilgi güncelleme vb. işlemeleri MYK’ya bağlı diğer yetkilendirilmiş kuruluş/kuruluşlara devredilmiştir.

Adaylar, MYK süreçlerini kendi e-devleti üzerinden veya ilgili portal üzerinden kontrol edebilir.

Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr  adresindan ulaşabilirsiniz