ULUSLARARASI ULTRASONİK MUAYENE (UT) PERSONELİ SEVİYE I-II EĞİTİMİ VE SINAVI

Ultrasonik Muayene Nedir?

Hacimsel süreksizliklerin tespitinde ve değerlendirilmesinde kullanılan muayene metotlarından birisidir. Bu yöntemde adın da anlaşılabileceği gibi ultrasonik ses sistemi kullanılır. Ultrasonik Muayene metodu ile tespit edilmek istenilen bulgular hızlı ve net bir şekilde elde edilir. Bu yöntemin doğru uygulanması için eğitim ve tecrübe önemlidir.


Ultrasonik Muayene Personeli Eğitiminin Amacı Nedir?

Eğitimin amacı, katılımcıların tahribatsız muayene yöntemi olan Ultrasonik Muayene yöntemi hakkında teorik bilgiye sahip olmasını sağlamak, Ultrasonik Muayene uygulamalarını yapabilmesini sağlamak ve yöntemler arasındaki koordinasyon hakkında bilgi vermektir. Eğitim, teorik bilgiler anlatıldıktan sonra pratik uygulamalarla desteklenecektir. Eğitimlerin ve sınavların tamamı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi- Bursa‘da gerçekleştirilecektir. Eğitimde yapılan uygulamaların tamamı, gerçek hatalar bulunan eğitim parçaları ile gerçekleştirilecek ve teorik bilgilerle pekiştirilecektir.


Ultrasonik Muayene Personeli Eğitiminin İçeriği Nedir?

Eğitim ISO/TR 25107 teknik kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilecektir. Seviye I ve Seviye II eğitimleri genel olarak aşağıdaki konu dağılımına sahip olacaktır.

 • Genel Terimler, Ses Dalgalarının Yayılması, yöntemin işleyişi ve ses dalgalarının üretilmesi
 • Ultrasonik Muayene Yöntemleri, Ses Alanı ve Prop Şeması
 • Zaman Ekseni Aralığı, Kalibrasyon Mesafesinin Seçimi, Logaritmik Skala ve Ses Zayıflaması
 • Et Kalınlığı Ölçümü, Duyarlılık Alanı ve Tarama Yöntemleri
 • Bir Metal Levhanın Muayenesi ve Çelik Dışı Malzemelerin Muayenesi
 • Muayene Sisteminin Özellikleri ve Bunun Test Sonuçları Üzerindeki Etkileri
 • Normal Propla Muayene , Açılı Geliş Prensipleri, Mod Dönüşümü, Yansıma Kanunları, Kısmi Mod Dönüşümü
 • Açılı Proplar, Ses Dalgalarının Açılı Gelişinde Prensipler ve Ayrıntılar
 • Açıyla Gelen Ses Dalgalarında Mesafe Kalibrasyonu, Açılı Prop ile Yansıtıcı Konumun Tespiti
 • Kısaltılmış İzdüşüm Mesafesi (KİM) Kullanarak Mesafe Kalibrasyonu
 • Form Yankıları ve Açılı Proplarda Duyarlılık Kalibrasyonu
 • Standartlar ve Teknik Kurallar, Muayene Raporları, K1 ve K2 Bloklarıyla İlgili Uygulamalar
 • Açılı Proplar ve Kaynak Dikişlerinin Muayenesine İlişkin Uygulama Örnekleri
 • Referans Eğrileri, Problar ve Problar İçin Performans Şartları, Muayene Sisteminin Özellikleri, Mesafe ve Büyüklük Kuralları
 • Yansıtıcı Konumunun Belirlenmesi ve Yankı Dinamiği ile Yansıtıcı Büyüklüğünün Hesaplanması
 • Kalibrasyon Yansıtıcıları, Belirtilerin Değerlendirilmesi ve Malzemelerin Yankı Yüksekliğine Etkisi
 • Hata Büyüklüğünü Saptamada Dolaylı Metot, Transfer Düzeltmesi, Temas Teknikleri, Gecikme Mesafesi
 • Özel DGS Diyagramlarının Kullanılması, Dökümantasyon ve Kayıt, Muayene İçin Uygun Prob Seçimi
 • DGS Diyagramlarının Sınırlamaları, Yardımcı Skalalar ve Tandem Tekniği

Ultrasonik Muayene Personeli Eğitimine Kimler Katılabilir?

Üretim, kalite kontrol ve hizmet sektöründe çalışan, dövme, döküm, kaynak, montaj vs. konularında ultrasonik muayeneye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

*Verilecek olan belgeler ISO 9712‘ye göre olup, akredite olacaktır.


Eğitim ve Sınav Tarihleri
Eğitim Tarihi        :04 Aralık- 21 Aralık 2017
Sınav Tarihi         :22 Aralık 2017
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 65. Blok No:7-8-10 Nilüfer Bursa 

Ücretler
Eğitim ücreti (Seviye 1+2) 3000 TL+KDV olup kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.*1
Sınav ücreti (Seviye 2) 750 TL+KDV‘dir.*2
Belge ücreti 150 TL+KDV‘dir.*3 *1-Seviye 1+2 Eğitimi alınması halinde sınav için sadece Seviye-2 Sınav ücreti ödenecektir. *2-TMMOB‘ne bağlı oda üyeliği olan ve ödenti borcu bulunmayan üyelerimize eğitim ücretleri için %20 indirim uygulanacaktır. Bu indirimin uygulanması için üyeliğin bulunduğu TMMOB‘ne bağlı odadan ilgili yazının/evrağın getirilmesi gerekmektedir. *3-Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (0850 495 0 666) tarafından başvurunuzun ardından sertifikalandırılacaktır. *Seviye 1 Eğitim ve Sınavı için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi-Bursa ile iletişime geçiniz. *Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK)   tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olunması ve gereken diğer belgelendirme şartlarının sağlanması durumunda belgelendirilecektir.

 *Eğitim Ücretinin KOSGEB Desteği için KOSGEB internet sitesinden bilgi alabilirsiniz

Bilgi ve Başvuru için
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi-Bursa
Tel          : 0224 443 66 11
E-Posta  :bursa.uem@mmo.org.tr

Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar: