ULUSLARARASI MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ (MT) PERSONELİ SEVİYE II EĞİTİMİ VE SINAVI

Manyetik Parçacık Muayenesi Nedir?

Tahribatsız muayene metodları arasında en fazla kullanılan muayene metodlarından birisidir. Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodu olup, tespit edilmek istenilen bulgular için muayene  işlemi uygulacak malzemeler ferromanyetik olması gerekir. Manyetik Parçacık Muayene metodu ile tespit edilmek istenilen bulgular hızlı ve net bir şekilde elde edilir.


Penetrant Muayene Personeli Eğitiminin Amacı Nedir?

Eğitimin amacı, katılımcıların tahribatsız muayene yöntemi olan Manyetik Parçacık Muayenesi yöntemi hakkında teorik bilgiye sahip olmasını sağlamak, Manyetik Parçacık Muayene uygulamalarını yapabilmesini sağlamak ve yöntemler arasındaki koordinasyon hakkında bilgi vermektir. Eğitim, teorik bilgiler anlatıldıktan sonra pratik uygulamalarla desteklenecektir. Eğitimlerin ve sınavların tamamı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi- Bursa‘da gerçekleştirilecektir. Eğitimde yapılan uygulamaların tamamı, gerçek hatalar bulunan eğitim parçaları ile gerçekleştirilecek ve teorik bilgilerle pekiştirilecektir.


Manyetik Parçacık Muayene Personeli Eğitiminin İçeriği Nedir?

Eğitim ISO/TR 25107 teknik kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilecektir. Seviye I ve Seviye II eğitimleri genel olarak aşağıdaki konu dağılımına sahip olacaktır.

 • Manyetik Parçacıkla Muayene
 • Akım Tipleri ve Metodun Temel Prensipleri
 • Manyetik Kaçak Akı ve Muayenenin Yapılışı
 • Manyetik Parçacık Muayene Sistemleri (Tespit Ortamları)
 • Mıknatıslama, Alan Dağılımı ve Mıknatıslamada Kullanılan Akım Tipleri
 • Mıknatıslama Teknikleri
 • Cihaz Ve Ekipmanlar
 • Kaynak, Döküm , Dövme, Haddeleme-Ekstrüzyon-Tel ve Çubuk İşleme Hataları
 • Korozyon Ve Korozyon Çeşitleri
 • Malzemelerde Oluşabilecek Hatalar
 • Standartlar
 • İş Güvenliği Kuralları Ve Kirlilik Kontrolü
 • Tahribatsız Muayene Yöntemleri
 • NDT Personelinin Belgelendirilmesi

Manyetik Parçacık Muayene Personeli Eğitimine Kimler Katılabilir?

Üretim, kalite kontrol ve hizmet sektöründe çalışan, dövme, döküm, kaynak, montaj vs. konularında manyetik parçacık muayeneye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

*Verilecek olan belgeler ISO 9712‘ye göre olup, akredite olacaktır.


Eğitim ve Sınav Tarihleri
Eğitim Tarihi        :13 Kasım- 16 Kasım 2017
Sınav Tarihi         :17 Kasım 2017
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 65. Blok No:7-8-10 Nilüfer Bursa 

Ücretler
Eğitim ücreti (Seviye 1+2) 2000 TL+KDV olup kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.*1
Sınav ücreti (Seviye 2) 500 TL+KDV‘dir.*2
Belge ücreti 150 TL+KDV‘dir.*3 *1-Seviye 1+2 Eğitimi alınması halinde sınav için sadece Seviye-2 Sınav ücreti ödenecektir. *2-TMMOB‘ne bağlı oda üyeliği olan ve ödenti borcu bulunmayan üyelerimize eğitim ücretleri için %20 indirim uygulanacaktır. Bu indirimin uygulanması için üyeliğin bulunduğu TMMOB‘ne bağlı odadan ilgili yazının/evrağın getirilmesi gerekmektedir. *3-Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (0850 495 0 666) tarafından başvurunuzun ardından sertifikalandırılacaktır. *Seviye 1 Eğitim ve Sınavı için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi-Bursa ile iletişime geçiniz. *Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK)   tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olunması ve gereken diğer belgelendirme şartlarının sağlanması durumunda belgelendirilecektir.

Bilgi ve Başvuru için
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi-Bursa
Tel          : 0224 443 66 11
E-Posta  :bursa.uem@mmo.org.tr

Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar: