NDT EĞİTİM ve SINAVI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ EĞİTİMLERİ VE

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PRSONL BELGELENDİRME KURULUŞU (PBK) TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ BELGELENDİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TAHRİBATSIZ MUAYENE ÜCRET TABLOSU


Kurs ve Sınav TS EN ISO 9712’e göre gerçekleştirilecektir. Eğitime başvuru için aşağıdaki örnek formatta dilekçenizi kemm@mmo.org.tr adresine e-mail atabilir veya 0224 453 62 12’ye faks çekebilirsiniz.

 • Gerçekleştirilen kurs ve sınavlar şunlardır;
 • Gözle Muayene Seviye 1 Eğitimi ve Sınavı
 • Gözle Muayene Seviye 2 Eğitimi ve Sınavı
 • Penetrant Muayene Seviye 1 Eğitimi ve Sınavı
 • Penetrant Muayene Seviye 2 Eğitimi ve Sınavı
 • Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 1 Eğitimi ve Sınavı
 • Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 2 Eğitimi ve Sınavı
 • Ultrasonik Muayene Seviye 1 Eğitimi ve Sınavı
 • Ultrasonik Muayene Seviye 2 Eğitimi ve Sınavı

Tahribatsız Muayene ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme için yöntemlere göre ücret tablolarımız aşağıda sunulmuştur.

GÖZLE MUAYENE EĞİTİMİ VE SINAVI ÜCRET TABLOSU
1 GÖZLE MUAYENE SEVİYE 1 EĞİTİMİ 1000 TL + KDV
2 GÖZLE MUAYENE SEVİYE 2 EĞİTİMİ 1000 TL + KDV
3 GÖZLE MUAYENE SEVİYE 1 SINAVI 500 TL + KDV
4 GÖZLE MUAYENE SEVİYE 2 SINAVI 500 TL + KDV
5 GÖZLE MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN HER BİR TEKRAR TEST SINAVI ÜCRETİ 100 TL + KDV
6 GÖZLE MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN TEKRAR UYGULAMA SINAVI ÜCRETİ 300 TL+KDV
7 BELGELENDİRME ÜCRETİ 150 TL + KDV

MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ EĞİTİMİ VE SINAVI ÜCRET TABLOSU
1 MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ SEVİYE 1 EĞİTİMİ 1000 TL + KDV
2 MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ SEVİYE 2 EĞİTİMİ 1000 TL + KDV
3 MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ SEVİYE 1 SINAVI 500 TL + KDV
4 MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ SEVİYE 2 SINAVI 500 TL + KDV
5 MANYETİK PARÇACIK MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN HER BİR TEKRAR TEST SINAVI ÜCRETİ 100 TL + KDV
6 MANYETİK PARÇACIK MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN TEKRAR UYGULAMA SINAVI ÜCRETİ 300 TL+KDV
7 BELGELENDİRME ÜCRETİ 150 TL + KDV

PENETRANT MUAYENESİ EĞİTİMİ VE SINAVI ÜCRET TABLOSU
1 PENETRANT MUAYENESİ SEVİYE 1 EĞİTİMİ 1000 TL + KDV
2 PENETRANT MUAYENESİ SEVİYE 2 EĞİTİMİ 1000 TL + KDV
3 PENETRANT MUAYENESİ SEVİYE 1 SINAVI 500 TL + KDV
4 PENETRANT MUAYENESİ SEVİYE 2 SINAVI 500 TL + KDV
5 PENETRANT MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN HER BİR TEKRAR TEST SINAVI ÜCRETİ 100 TL + KDV
6 PENETRANT MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN TEKRAR UYGULAMA SINAVI ÜCRETİ 300 TL+KDV
7 BELGELENDİRME ÜCRETİ 150 TL + KDV

ULTRASONİK MUAYENE EĞİTİMİ VE SINAVI ÜCRET TABLOSU
1 ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 1 EĞİTİMİ 1125 TL + KDV
2 ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 2 EĞİTİMİ 1875 TL + KDV
3 ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 1 SINAVI 750 TL + KDV
4 ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 2 SINAVI 750 TL + KDV
5 ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN HER BİR TEKRAR TEST SINAVI ÜCRETİ 200 TL + KDV
6 ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 İÇİN TEKRAR UYGULAMA SINAVI ÜCRETİ 350 TL+KDV
7 BELGELENDİRME ÜCRETİ 150 TL + KDV

Seviye 1+2 Eğitimi alınması halinde sınav için sadece Seviye-2 Sınav ücreti ödenecektir.

Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (0850 495 0 666) tarafından başvurunuzun ardından sertifikalandırılacaktır.

TOPLAM İŞ DENEYİMİ

Tahribatsız muayene belgelendirmesi için yöntem ve seviyeye göre toplam iş deneyimi aşağıdaki gibi olmalıdır;

TM YÖNTEMİ ENDÜSTRİYEL DENEYİM
SEVİYE 1 (AY) SEVİYE 2 (AY)
VT 1 3
PT 1 3
MT 1 3
UT 3 9

Aylık çalışma deneyimi, 40 saat/hafta esasına veya yasal çalışma haftası esasına dayanır. Kişi, haftada 40 saati aşan süre çalıştığı zaman, toplam saat üzerinden hesaplama yapılabilir; ancak bu deneyimi ispatlamakla yükümlüdür.

Seviye 2 belgelendirmesi için, çalışma deneyiminin Seviye 1 olarak yapılan çalışmayı içermesi gerekir. Eğer aday Seviye 1 olarak hiç çalışmadan doğrudan Seviye 2 olarak vasıflandırılacak ise gerekli deneyim süresi, Seviye 1 ve Seviye 2 için olan sürelerin toplamı kadardır. Bu deneyim süresinde hiçbir azaltmaya müsaade edilmez.

Seviye 3 belgelendirmesi için, çalışma deneyiminin Seviye 2 olarak yapılan çalışmayı içermesi gerekir. Eğer aday Seviye 2 olarak hiç çalışmadan, Seviye 1’den Seviye 3’e doğrudan vasıflandırılacak ise gerekli deneyim süresi,  Seviye 2 ve Seviye 3 için olan sürelerin toplamı kadardır. Bu deneyim periyodunda azaltma yapılamaz.

Seviye 3 belgelendirmesi için gerekli deneyim süreleri, belgelendirilecek kişinin teknik okul, akredite edilmiş bir yüksekokul ya da üniversitede en az iki yıllık mühendislik veya fen bilimleri eğitimini başarı ile tamamladığı farz edilen durumlar için geçerlidir. Böyle olmaması durumunda Seviye 3 sütununda belirtilen süre, 2 çarpanı ile çarpılmalıdır.

EĞİTİM

Aday, belgelendirmenin yapılacağı metot ve seviyede, aşağıdaki çizelgede belirtilen sürede, MMO-PBK tarafından kabul edilen teorik ve pratik bir eğitim kursunu başarıyla tamamladığını ispatlamalıdır.

TM YÖNTEMİ SEVİYE 1 (SAAT) SEVİYE 2 (SAAT)
VT 16 24
PT 16 24
MT 16 24
UT 40 80

Seviye 2 sınavına doğrudan giriş, Seviye 1 ve Seviye 2 için gösterilen toplam saatler kadar eğitimi gerektirir.

AÇIKLAMALAR

Kurs ve Sınav Başlama Saati             :08:30

Kurs ve Sınav Yeri                            :TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Uygulamalı Eğitim Merkezi/Bursa, Küçük Sanayi Sitesi, 65. Blok, No:7-8-10, Nilüfer/Bursa

Kurs ve sınav katılımcıları için öğle yemeği mevcut olup, verilen hizmet bedeline dâhildir.

Konaklama ise katılımcılarımıza aittir. Fakat konaklamalarınız için otel anlaşmalarımız bulunmakta olup, ekteki oteller ile TMMOB MAKİNA MÜHENDİLERİ ODASI katılımcısı olarak görüşerek konaklama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

SINAVA KATILACAK ADAYLAR İÇİN FİZİKSEL YETERLİLİK

Aday, aşağıda belirtildiği şekilde, sınavdan önceki 12 ay içerisinde alınmış yeterli derecede görme şartlarına sahip olduğunu gösteren belgeli kanıtları sunmalıdır.

 • Yakın görüş düzeltilmiş veya düzeltilmemiş olarak, en az bir gözle, 30 cm veya daha yakında olmamak üzere en az Jaeger No. 1’lik veya Times Roman N.4.5 veya eşdeğeri harfleri (1,6 mm yüksekliğine sahip harfleri) okuyabilmelidir.
 • Renk görüşü; aday, işveren tarafından belirtilen ilgili TM metodunda kullanılan renkler arasındaki kontrastı veya grinin tonlarını ayırt edebilir ve fark edebilir yeterlilikte olmalıdır.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. Tahribatsız Muayene Sınav Başvuru Formu
 2. Görme Yeteneği Belgesi (Rapor Formu)

SERTİFİKALANDIRMA İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 1. Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Başvuru Formu,
 2. Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Diploma fotokopisi,
 5. Vasıflandırma sınavından başarı olduğuna dair e-mail çıktısı
 6. Görme Yeteneği Belgesi (Rapor Formu)
 7. Belgelendirme ücreti banka dekontunun fotokopisi,

BAŞVURU

Belgelendirme başvurusu için gerekli formları doldurduktan sonra taratıp e-posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

YILLIK GÖZETİM

Düzenlenen sertifikalarınızın geçerliliğinin devam etmesi için, “TS EN ISO 9712: Şubat 2013″standardı Madde 9.4.1 gereğince aşağıda istenen belgelerin her yıl tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

 • Kişinin yakın görüşünün, düzeltilmiş ya da düzeltilmemiş olarak okuyabildiğini gösterir, son 1 yıl içerisinde alınmış Görme Yeteneği Belgesi,
 • İlgili Tahribatsız Muayene yönteminde kesintisiz olarak çalıştığınıza dair firmanızdan alınmış antetli kağıda yazılmış, kaşeli ve imzalı bir yazı. (İlgili belgelerin şablonlarını aşağıdaki dokümanlar kısmında bulabilirsiniz.) 

İlgili belgeleri taratarak e-posta yoluyla tarafımıza göndermeniz yeterlidir.

Belgelendirme programı başvuru, yeniden belgelendirme ve belge geçiş ile ilgili şartları, belgelendirmenin kapsamı, değerlendirme proseslerin yürütülmesi, başvuru sahibinin hakları ve belgelendirilmiş kişilerin görevleri ile ilgili olarak başvuruda bulunun kişiler görevlendirilmiş personelle aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden öğrenebilirler.
ÖDEMELER
Kredi Kartlarına fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuran firmalara gecikme bedeli alınmaksızın, gecikmeye uğramış faturalara da gecikme faizi tahakkuk ettirilerek maksimum 6 taksit imkânı vardır.

Kesin kayıt işleminin tamamlanması için ücretin yatırıldığına dair dekontun tarafımıza ulaşması gerekmektedir.


Kurs ve sınav ücretinin yatırılacağı MMO hesap numarası;

TMMOB MMO Teknik Hizmetler Hesabı 

İş Bankası Yenişehir Şubesi Hesap No         : 4218-599 41 35

IBAN No                                                      : TR30 0006 4000 0014 2185 9941 35

Belgelendirme ücretinin yatırılacağı MMO hesap numarası

TMMOB MMO PBK Hizmetler Hesabı 

İş Bankası Yenişehir Şubesi Hesap No         : 4218-599 41 35

IBAN No                                                      : TR30 0006 4000 0014 2185 9941 35

EĞİTİM İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Burak BAYRAKTAROĞLU

Makina Müh.(M.Sc.)

VT-MT Seviye 3, PT-MT-UT-RT Seviye 2

Kaynak Mühendisi

MMO Tahribatsız Muayene Eğitim Sorumlusu

(0224) 443 66 11

burak.bayraktaroglu@mmo.org.tr

SINAV İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dr. Ersan GÖNÜL

Makina Müh.(Ph.D,M.Sc.)

VT-MT-PT-UT-RT Seviye 3

Kaynak Mühendisi

MMO PBK Tahribatsız Muayene Sınav Merkezi Sorumlusu

(0224) 443 66 11

ersan.gonul@mmo.org.tr

BELGELENDİRME VE GÖZETİM İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aslı Çağlayan

Endüstri Müh.

 (0312) 425 21 41

pbk@mmo.org.tr

Tarih: Nisan 3, 2019, kategoriler: Belgeler Yazar: