MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları ) Çalışma Grubu toplantısı, MYK tarafından yayımlanan İş makinaları alanındaki Ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla 05 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Gündem:

– Sınavlar öncesinde yapılacak eğitimlere yönelik eğitim müfredatlarının hazırlanması

– Odamızca yayımlanmış olan İş Makinaları konusundaki kitapların güncellenmesi

Oda merkezinde yapılan toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:

Ali Ekber Çakar Oda Başkanı
Tahsin Akbaba Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mustafa Yazıcı PBK Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Olkan PBK Belgelendirme Program Kurulu Üyesi
A. Özcan Bayrakcı PBK Sınav Yapıcı
Ertuğrul Çiğdem PBK Sınav Yapıcı
Yılmaz Yüce PBK Sınav Yapıcı

Toplantıda alınan Kararlar aşağıdaki gibidir:

Karar No.1- Kitaplar ile ilgili olarak,

MYK Ulusal Yeterliliklerinde Belgelendirme Yetkisi aldığımız iş makinaları ile ilgili,

a- Var ise Çalışma Grubunda bulunan üyelerin ilişkili olduğu firmalar ile ilişkiye geçerek ya da önermede bulunarak Kullanma-Bakım/Teknik özellikler ile ilgili yazılı dokümanları istemesine veya bilgisayar ortamında dokümanları temin etmelerine,

b- Oda Merkezi tarafından İş Makinaları firmalarına gönderilen doküman talebi yazılarındaki firma adresleri, iletişim bilgileri ile yazılan yazıların tarihlerinin listelenerek Şubelere gönderilmesine, Şube yetkililerinin şube etkinlik alanındaki firmalar ile ilişkiye geçerek gerekli dokümanları Oda Merkezine göndermesine,

c- Vinçler(Tavan/Köprülü) konusunda7 firma, Forkliftler konusunda 6 firmaya daha yazıların yazılarak bu konularda da dokümantasyon istenilmesine ve (b) şıkkındaki işlemlerin bu yeni liste için de uygulanmasına,

d- Gerek daha önce gönderilen (b), gerekse gönderilecek olan (c) yazıların şube yetkilileri tarafından takibi konusunda Tahsin Akbaba nın görev almasına,

e- Kalite ve Çevre Yönetimi, İş organizasyonu, Sapan gibi konularda A.Özcan Bayrakçı tarafından çalışma yapılmasına ve 1 no.lu Genel Konular kitabına eklenmesine,

f- Ertuğrul Çiğdem tarafından önerilen; Motorlar/Motorlardaki gelişmeler (common rail vb), Araç emisyonları (dizel partikül filtrelerinde rejenerasyon vb) konularda çalışmalar yapılıp 1 no.lu Genel Konular kitabına eklenmesine,

Karar No.2- Eğitim müfredatları ile ilgili olarak,

A. Özcan Bayrakçı nın müfredat formatına göre hazırlanması gereken eğitim programlarının (teorik ve pratik) 18, 30, 60 saat olarak hazırlanmasına ve mail ortamında paylaşılarak bir sonraki toplantıya hazır olarak gelinmesine, bir sonraki toplantıda ele alınmasına,

Karar No.3-Bir sonraki toplantının en geç bir ay içerisinde (ağustos ayı başı) gerçekleştirilmesine,

Yukarıda alınan kararların OYK onayına sunulmasına, Karar Verilmiştir.

Tarih: Ağustos 21, 2017, kategoriler: Haberler Yazar: