ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Prog

ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçısı Belgelendirme Programı – PBKA

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli alüminyum kaynakçılarının belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Kaynakçı Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

Sınava girecek aday sayısı

Belge Ücreti

Toplam Ücret (Sınav+Belge)

1-9 Kişi

38,13+%18KDV = 45.00 TL

(345.00TL+ %18 KDV) x Kişi Sayısı

10-14 Kişi

38,13+%18KDV = 45.00 TL

(320.00TL+ %18 KDV) x Kişi Sayısı

15-19 Kişi

38,13+%18KDV = 45.00 TL

(310.00TL+ %18 KDV) x Kişi Sayısı

20 ve üzeri

38,13+%18KDV = 45.00 TL

(300.00TL+ %18 KDV) x Kişi Sayısı

Sınav Parçaları, Ulaşım ve konaklama masrafları kaynakçı veya işvereni tarafından karşılanır.

Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Ancak okur yazar olmak gereklidir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 60 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Talep edilen belge adeti kadar fotoğraf (isteğe bağlı)

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için sadece uygulama sınavı yapılır, teorik sınav yapılmaz.

Sınavlar MMO Uygulamalı Kaynak Eğitim Merkezinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirildiğinde, bakımları yapılmış kaynak ekipmanları ve sınavda kullanılacak parçalar kaynakçı adayı tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanacaktır.

Adayın standartlarda yer alan kaynak yöntemlerinden tercih ettiği birine veya birkaçına göre daha önceden hazırlanmış bir WPS’te (Kaynak Yöntemi Şartnamesi) tanımlanan parametrelere (kaynak yöntemi, mamul tipi, kaynak tipi, malzeme grubu, kaynak sarf malzemesi, boyut, kaynak konumu ve kaynak ayrıntıları) göre uygun özelliklerde hazırlanmış parçaların kaynak edilerek birleştirilmesi şeklinde yapılır.

Sınav süresi, seçilen kaynak yöntemine göre İmalat şartlarına uygun olarak belirlenir.

Sınavda Kaynakçı elbisesi, eldiveni, maskesi vb. koruyucu ekipmanlar, el feneri, kaynak makinesi, gaz tüpleri, şaloma, elektrot, kaynak teli vb. kaynak ekipmanları, küçük taşlama makinesi, kaynak çekici dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya kaynakçı tarafından karşılanabilir. Ekipmanların kaynakçılar tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

Sınavda aynak edilen parçalar, TS EN ISO 9606-2 madde 7 de belirtildiği gibi TS EN ISO 10042+AC’ye göre değerlendirilir.

Aday, eğitim almaksızın, yeniden sınav ücreti ödemek koşuluyla istediği kadar sınava girebilir.

Belgeler, Sınav tarihinden itibaren; 2 yıl süreyle geçerlidir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için 6 ayda bir, kaynakçının işvereninden onay alarak belge üzerindeki ilgili alanı imzalatması şeklinde belgelerin gözetimi yapılmalı ( ISO 9606-2 madde 9.2 ye göre, Kaynak koordinatörü veya çalışanın sorumlu olduğu personelin, kaynakçının ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını onaylaması gereklidir) ve belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Tarih: Ağustos 14, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: