EN 13067 Plastik Kaynakçısı Belgelendirme Programı – PBKP

EN 13067 Plastik Kaynakçısı Belgelendirme Programı – PBKP

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli plastik kaynakçılarının belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır. TS EN 13067 çizelge 1 de belirtilen, PE Malzeme grubunun 3.6 ve 3.8 alt gruplarını kapsar.

Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

Sınava girecek aday sayısı

Belge Ücreti

Toplam Ücret (Sınav+Belge)

1-9 Kişi

38,13+%18KDV = 45.00 TL

(500.00TL+ %18 KDV) x Kişi Sayısıayısı

10 ve üzeri

38,13+%18KDV = 45.00 TL

(450.00TL+ %18 KDV) x Kişi Sayısı

Sınav Parçaları, Ulaşım ve konaklama masrafları kaynakçı veya işvereni tarafından karşılanır.

Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Polietilen ve Elektrofüzyon Kaynağı Hakkında Teorik Bilgiler, Elektrofüzyon Kaynağı Pratik Uygulamaları konularında en az 8 saatlik eğitim almış olmak gereklidir. Ancak aşağıdaki, şartlardan en az birini sağlayan adaylar için bu eğitim şartı aranmaz:

  • Plastik işçisi olarak çıraklığını tamamlamış olmak

  • Plastik kaynakçısı olarak 2 yıl tecrübe sahibi olmak

  • Plastik Kaynakçılar nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitimi tamamlamış olmak

Adayların sınava girebilmesi için, bu şartlardan birini karşıladıklarını gösterir belge/evrak sunmaları istenir.

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 30 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Talep edilen belge adeti kadar fotoğraf (isteğe bağlı)

– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Belgelendirme için teorik ve uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavına, teorik(yazılı) sınavdan başarılı olan adaylar katılabilir. Belgelendirme için teorik ve uygulamalı sınavın her ikisinden de başarılı olmak gereklidir.

Sınavlar MMO Uygulamalı Kaynak Eğitim Merkezinde veya MMO’nun uygun görmesi durumunda kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirilir. Sınav kaynakçı adayının iş yerinde gerçekleştirildiğinde, bakımları yapılmış kaynak ekipmanları ve sınavda kullanılacak parçalar kaynakçı adayı tarafından temin edilecektir. Sınav yerinde gerekli iş güvenliği şartları sağlanmış olmalıdır. Sınav sırasında gerekirse, sınav yapıcının isteyeceği belgelendirme standartları ile ilgili gereksinimler karşılanacaktır.

Teorik sınav süresi 60 dakika, başarı notu 80 olup, sınav konuları, soru sayısı ve puanlama şekli aşağıdaki gibidir:

TEORİK SINAV

(TS EN 13067 madde 5.3‘e göre)

SORU SAYISI

PUAN

A-İş aralığının sembolleri ve kaynak işaretlerinin anlamları, deney tasarımlarının uygulanacağı Termoplâstiklerin kaynaklarının belirlenmesi için kurallar

2

10

B-Kaynak teçhizatının çalıştırılması ve izlenmesi

2

10

C-Kaynak prosesleri

2

10

D-Saha kaynakları

2

10

E-Kaynak için çalışma parçalarının hazırlanması

2

10

F-Termoplâstiklerin alt gruplarının özellikleri

1

5

G-Kaynak yapıldığında hataların önlenmesi ve düzeltilmesi

1

5

H-Uygulanan kaynak prosesleri için kusur tipleri

2

10

I-KPŞ ve kaynak kayıt kartı bilgisi

1

5

J-Kaynak parametrelerinin ve/veya prosedürlerinin yanlış uygulanmasının sonuçları

2

10

K-Uygulanan kaynak prosesleri için gerekli olan tahribatlı ve tahribatsız muayeneler

2

10

L-Sağlık ve güvenlik kuralları

1

5

Toplam

20

100

Uygulamalı sınavda Belirlenen kaynak işlemi, mamul tipi, malzeme grubu, kaynak şekli, kaynak konumuna göre TS EN 13067 de yer alan çizelge 1 ve çizelge 2 de belirtilen uygun özelliklerdeki parçaların kaynak edilerek birleştirilmesi istenir. Sınav süresi, seçilen kaynak yöntemine göre İmalat şartlarına uygun olarak belirlenir.

 

Sınavda Kaynakçı elbisesi, eldiveni, maskesi vb. koruyucu ekipmanlar, temizleme mendili, boru makası, testere, kaynak makinesi ve sınav parçaları dışında ekipman kullanılmaz. Ekipmanlar MMO tarafından veya kaynakçı tarafından karşılanabilir. Ekipmanların kaynakçılar tarafından sağlanması durumunda MMO Sınav yapıcılarının onayı gerekir.

TS EN 13067 madde 11’e göre aday, sınavdan bir kez başarısız olunduğunda ek bir eğitim almak ve yeniden sınav ücreti ödemek koşuluyla sınırsız sayıda sınava girebilir.

Belgeler, ISO 9606-1 madde 9.3 e göre Sınav tarihinden itibaren; madde a’ya göre 3 yıl veya madde b deki şartlar sağlandığında 2 yıl veya madde c deki şartlar sağlandığında sınırsız süreyle geçerlidir.

Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez, kaynakçının işvereninden onay alarak belge üzerindeki ilgili alanı imzalatması şeklinde belgelerin gözetimi yapılmalı ve belge sureti pbk@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir. Bunun yerine Belge fotokopisi iadeli taahhütlü posta ile de PBK Merkezine gönderilebilir. PBK tarafından belgeler üzerinde herhangi bir vize, imza, işaretleme yapılmamaktadır.

Kaynakçının, yeterlik sınav sertifikasına karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürme sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Altı aydan daha fazla ara vermeye izin verilmez. Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel bir sebep olmamalıdır, İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin verilen yeterlik sınav sertifikası altındaki teknik şartlara uygun olduğunu belirlemelidir.

Tarih: Ağustos 14, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: