Araçların CNG’ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – ACNG

Araçların CNG’ye Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – ACNG

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Araçların CNG’ye Dönüşümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve montajları konusunda görev alacak Makine ve Uçak Mühendislerinin belgelendirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Belge ücreti KDV dahil 75 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, en az 18 saatlik (3 gün) bir eğitim almış olmak gereklidir:

– MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

– CNG’nin Tanımı

– Yakıt Olarak CNG ve Kullanım Alanları

– CNG, Çevre ve Ekonomiklik

– Araçlarda Kullanılan CNG Yakıt Sistemini Oluşturan Ekipmanların Tanımı ve İşlevleri

– CNG Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar

– Güvenli CNG Dönüşümü Montajı

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)

– Sınav Merkezi tarafından OBYS ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf

– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav sorularının konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

TEORİK SORULAR

SORU SAYISI

PUAN

CNG ve LNG’ nin Tanımı, Özellikleri ve İlgili Mevzuat

20

40

CNG Dönüşümü, Ekipmanları ve Montajı

30

60

TOPLAM

50

100

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları  dışında ekipman kullanılmaz.

Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.

Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 60 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)

Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 14, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: