Araç Projelendirme Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – APRO

Araç Projelendirme Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı – APRO

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların imal, tadil ve montajlarının standartlara uygun olarak projelendirilmeleri, imalatları ve denetimleri konusunda görev alacak Makina ve Uçak Mühendislerini belgelendirmek amacıyla bu program oluşturulmuştur.

Belge ücreti KDV dahil 75 TL dir. Belge ücreti peşin olarak Sınavı düzenleyen sınav merkezine ait THBB kodlu hesaba yatırılabilir veya sınav merkezindeki PBK Temsilcisine makbuz karşılığı elden ödenmelidir. Hesap numarası sınav merkezindeki PBK Temsilcisinden öğrenilebilir.

Belgelendirme Programına Başvurmak İçin, Makina Mühendisi olmak ve aşağıdaki konuları içeren, en az 24 saatlik (4 gün) bir eğitim almış olmak gereklidir:

– MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

– Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği

– Araç İmal Tadil ve Montaj Yönetmeliği

– Martoy Yönetmeliği

– Motoy Yönetmeliği

– Tortoy Yönetmeliği

– Makina Emniyeti Yönetmeliği

– Yayınlar, Regülasyonlar, Teknik Servisler, Evrak Listesi

– Araçların Teknik Resimleri Ve Ölçüleri, Kağıt Ölçüleri

– Form Kağıtları; Uygunluk Belgesi, A, B, C, C1 Belgelerinin tanıtımı

– İnsan taşıyan bir araç ile yük taşıyan bir araç üzerinden ölçü alma ve araçlar hakkında bilgi

– Çeşitli kategorilere ait örnek proje ve belgelerin hazırlanması

Yapılacak sınavdan başarılı olan kişilerin aşağıdaki şartları sağlamış olmaları durumunda, 20 iş günü içinde belgeleri düzenlenir. Oda Başkanının imzalaması sonrasında belgeler üyelerin kayıtlı oldukları şubelere kargo ile gönderilir. Belgeler MMO Şubelerinde bulunan PBK Temsilcileri tarafından belge sahiplerine karşılıklı 2 nüsha olarak imzalanacak “belge kullanım sözleşmesi” karşılığında teslim edilir.

Belgelendirmede aranacak diğer şartlar:

– Aday tarafından imzalanmış “başvuru formu”

– Aday tarafından imzalanmış “sınav giriş tutanağı”

– Aday tarafından imzalanmış “Aday Sözleşmesi”

– Adaya ait kimlik fotokopisi

– Belgelendirme ücretinin yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz

– Üye ödenti borcunun olmaması (Cari yıl borcu hariç)

– Sınav Merkezi tarafından OBYS ye yüklenmiş 1 adet fotoğraf

– Cevaplanmış sınav kağıdı sayısının eksik olmaması

– Sınavın PBK Kalite Sistemindeki Prosedür ve Talimatlara uygun gerçekleştirilmiş olması

– Sınavda soru gizliliği ve sınav güvenliğine uyulması

Sınav süresi 150 dakikadır. Sınav sorularının konuları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

TEORİK SORULAR

SORU SAYISI

PUAN

Karayolu Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği

1

5

Araçların Sınıflandırılması

1

5

Araçların Boyutları

1

5

Dingil Yükleri – Toplam Ağırlıkları

1

5

Genel Emniyet

1

5

Otobüs ve Minibüslerle İlgili Hükümler

1

5

Projeye Tabi Tadilatlar

1

5

Toplam Teorik Sorular

7

35

PROJE SORULARI

SORU SAYISI

PUAN

İnsan taşıyan araçlarla ilgili olarak uygunluk belgesi, A formu, B formu, C formu, C1 formu hazırlanması

1

30

Yük taşıyan araçlarla ilgili olarak uygunluk belgesi, A formu, B formu, C formu, C1 formu hazırlanması

1

35

Toplam Proje Soruları

2

65

TOPLAM

9

100

Sınavda kalem, silgi, kalemtraş, Bilimsel hesap makinesi, hesaplama tabloları ve formüller, cetvel vb. çizim araçları, kurs notları ve kitaplar dışında ekipman kullanılmaz.

Sınavda adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gereklidir. Sınavda başarısız olan adayın ilave bir ücret ödemeksizin 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkı vardır.

Belgenin geçerlilik süresi, Belgenin Alındığı Yıl Dahil 5 Yıldır. Belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için yılda bir kez gözetiminin yapılması gereklidir. Web sayfamızda “Gözetim ve Belge Yenileme” menüsünde yer alan Gözetim şartlarını sağlayan belge sahipleri KDV dahil 60 TL karşılığında kayıtlı oldukları MMO Şubesinden belge gözetimlerini (vize) yaptırabilirler. (Oda Merkezinde vizeleme yapılmamaktadır)

Ayrıca sınavdan başarılı olmasına rağmen sınav tarihinden itibaren 5 yıl içinde belgesi düzenlenmeyen kişinin belge alabilmesi için, güncel şartlara uygun olarak yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Tarih: Ağustos 14, 2018, kategoriler: Belgeler Yazar: